Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Esittely / Presentation

Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa.

Kohderyhmä: Työpaikoilla luottamustehtävissä toimivat työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat sekä työnantajien edustajat.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• kuvailla ergonomian peruskäsitteet.
• selittää ergonomian kokonaisuuden (fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen).
• kuvailla ergonomian tavoitteet.
• ehdottaa työn kehittämisen kohteita/tarpeita.
• yhdistää eri henkilöstöryhmien roolin ja yhteistyön (osallistavuus) osana yrityksen toimintojen kehitystyötä.
• tehdä johtopäätöksiä työpaikalla kerättävän tiedon perusteella yritysten kilpailukyvyn ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.
• arvioida työn tutkimuksen merkityksen osana työn kehittämistä.
• hyödyntää tehtävässään ergonomiaan liittyvää keskeistä lainsäädäntöä.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]