Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Täynnä

Esittely / Presentation

Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä: Työpaikoilla luottamustehtävissä toimivat työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat sekä työnantajien edustajat.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

– Tutustutaan ergonomiaan kokonaisuutena ja käydään läpi sen merkitystä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
– Perehdytään tapoihin edistää osallistavaa ergonomiaa työpaikalla.
– Opitaan tunnistamaan kehityskohteita yrityksen ja henkilöstön menestymisen tueksi.
– Toiveena on, että kurssille tullaan yhdessä työnantajan edustajan (vastaneuvottelijan) kanssa oman työpaikan kehitystyön parantamiseksi

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.
Osaamistavoitteet tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]