EWC-peruskurssi

Peruttu

Esittely / Presentation

Kurssilla tutustutaan siihen, mitä on EWC-toiminta. EWC on lyhenne sanoista European Works Council, eli eurooppalainen yritysneuvosto. Neuvosto pitää perustaa, jos kon- sernilla on yli tuhat työntekijää EU-alueella ja lisäksi vähintään 150 työntekijää kahdes- sa EU- tai Eta-maassa.

Kohderyhmä: kaikki eurooppalaisesta yritysneuvostotoiminnasta kiinnostuneet jäsenet

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

• Käsitellään sitä, miten EWC perustetaan ja miten valitaan edustajat yritysneuvostoon.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]