Grundkurs för förtroendemän

En kurs för dig som valts till förtroendeman. Kursen ger grundläggande kunskap om förtroendemannens verksamhet, olika begrepp, förhandlingsteknik och kartering av den egna arbetsplatsen.

Kursens innehåll

  • Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.
  • Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.
  • Vi funderar på förändringar i intressebevakningen på arbetsplatsen och hur vi kan möta dessa utmaningar.

Anmäl dig senast 15.4 med fackföreningsrörelsens kursansökningsblankett

Kursen betalas av arbetsgivarna, så du behöver din arbetsgivares underskrift på din kursansökan.