Ihmissuhteet työpaikalla

Esittely / Presentation

Kurssilla harjoitellaan muun muassa työyhteisön ongelmatilanteiden puheeksi ottamista ja ratkaisukeskeistä toimintamallia. Harjoitusmateriaalina ovat opiskelijoiden esiin tuomat tapaukset.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Tutustutaan erilaisiin ryhmäilmiöihin, työyhteisön sosiaalisiin rooleihin ja erilaisten reagointitapojen psykologisiin perusteisiin.

Analysoidaan työyhteisöjen epätasa-arvoistavia rakenteita ja harjoitellaan ihmissuhdeviestinnän taitoja.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]