Järjestäjä 2

Esittely / Presentation

Järjestäminen on jäsenistön yhteishengen ja yhteisvoiman löytämistä yhteisten asioiden parantamiseksi. Järjestämistyö on ammattiosastojen perustehtävä.
Järjestäjä 1. ja 2. -kurssit muodostavat kokonaisuuden, joka antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

• Järjestäjä 2: Syvennytään siihen, miten työpaikalle luodaan yhteistoimintaan ja edunvalvontaan kykenevä liitto-organisaatio.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto