Järjestäjäharjoittelu

Esittely / Presentation

Järjestäjän neljän kuukauden harjoittelu sisältää kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä.
Ennen kuin haet järjestäjäharjoitteluun, ole yhteydessä oman alueesi järjestämistoimitsijaan!

Harjoitteluun sisältyy seuraavat osiot Murikassa:
Järjestäjä 1, ajankohta 15.-19.1.
Järjestäjä 2, ajankohta 11.-15.3.
Arviointi ja päätös 2.-3.5.

Ilmoittautumalla järjestäjäharjoitteluun olet automaattisesti mukana myös edellä mainituissa opinnoissa Murikka-opistolla, älä siis ilmoittaudu kaikkiin erikseen.

Järjestäjäharjoittelu ei ole kurssituen piirissä vaan palkattu määräaikainen harjoittelu.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

Toteutetaan työpaikan järjestämiskampanja järjestämistoimitsijan ohjauksessa. Harjoittelun voi suorittaa myös opiskelija- tai tasa-arvotoimintaa tai ruotsinkielistä toimintaa painottaen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Omalla toiminta-alueella/Murikka-opisto

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]