Järjestäjäharjoittelu

Esittely / Presentation

Järjestäjän neljän kuukauden harjoittelu sisältää kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä.
Ennen kuin haet järjestäjäharjoitteluun, ole yhteydessä oman alueesi järjestämistoimitsijaan!

Harjoitteluun sisältyy seuraavat osiot Murikassa:
Järjestäjä 1, ajankohta 12.-16.8.
Järjestäjä 2, ajankohta 14.-18.10.
Arviointi ja päätös 28.-29.11.

Ilmoittautumalla järjestäjäharjoitteluun olet automaattisesti mukana myös edellä mainituissa opinnoissa Murikka-opistolla, älä siis ilmoittaudu kaikkiin erikseen.

Järjestäjäharjoittelu ei ole kurssituen piirissä vaan palkattu määräaikainen harjoittelu.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

Toteutetaan työpaikan järjestämiskampanja järjestämistoimitsijan ohjauksessa. Harjoittelun voi suorittaa myös opiskelija- tai tasa-arvotoimintaa tai ruotsinkielistä toimintaa painottaen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Omalla toiminta-alueella/Murikka-opisto

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]