Järjestötoimijan perusteet

Esittely / Presentation

Järjestötoimijan perusteet -kurssi on hyvä starttipaketti aloitteleville aktiiveille. Suosituksena on, että ura alkaa tästä kurssista. Kurssi antaa valmiudet toimia ammattiyhdistysliikkeen tehtävissä. Lisäksi opiskelija saa varmuutta tehtävien hoitamiseen harjoitusten ja teorian kautta.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa
• pääkohdat ammattiosaston hallituksen kokouksista ja vuosikokouksista sekä
kokouskäytänteet
• kertoa ammattiosaston toimintavuoden pääkohdat ja mistä löytyy ammatti-
osaston toimintaa ohjaava normisto
• kertoa mitä tarkoittaa järjestävä ammattiosasto
• itsenäisesti tehdä toimintasuunnitelman sekä laatia tiedotteen
• tietosuojan merkityksen ammattiosastossa ja kertoa eri koulutusmahdolli-
suuksista

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 2 opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]