Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus PERUTTU

PERUTTU

Esittely / Presentation

Kurssilaiset opettelevat hallitsemaan kantamiensa voimankäyttövälineiden käyttöä ja omaavat sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyvät toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön fyysisistä harjoitteista. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.

Kohderyhmä / Målgrupp

Aktiivit

Sisältö / Innehåll

– Käydään läpi kaasusumutin ja teleskooppipatukka voimankäyttövälineinä.
– Perehdytään voimankäyttöä käsittelevään lainsäädäntöön.
– Harjoitellaan voimakeinojen käytön kohteena olevan ensiapua.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jolla voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttiin päivitetyt koulutustiedot.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]