Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Esittely / Presentation

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
– osaa selittää järjestyksenvalvojan tehtävän merkityksen
– osaa soveltaa oppimaansa käytännön työssä
– osaa toimia opitun mukaisesti voimankäyttötilanteissa
– osaa soveltaa lainsäädäntökehystä omassa toiminnassa
– osaa muuttaa teorian käytännöksi kriisitilanteissa
Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jolla hän voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia. Kortin hinta on 48 euroa (vuonna 2021), jonka maksaa ammattiosasto tai jäsen itse.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]