Jäsenhuollon kurssi

Esittely / Presentation

Kurssilla päivitetään jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyviä tietoja ja käsitellään lainsäädännön muutoksia.

Kohderyhmä: ammattiosaston jäsenhuoltajat, taloudenhoitajat sekä muut jäsenasioiden ja työttömyysturvan kanssa tekemisissä olevat, esimerkiksi työttömyyskassan asiamiehet sekä osaston nimeämät eHallinnan käyttäjät

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat

Sisältö / Innehåll

• Käydään läpi jäsenyyden kaari liittymisestä eroon ja päivitetään tiedot työttömyysturvan muutoksista.
• Tutustutaan jäsenmaksujärjestelmään (työnantajaperintä ja itsemaksavat) ja perehdytään muihin jäsenmaksuasioihin, esimerkiksi jäsenmaksuvapautuksiin.
• Opetellaan eHallinnan eli ammattiosaston jäsenrekisteriohjelman käyttöä ja muita sähköisiä palveluita.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]