Kansainvälinen edunvalvonta ja solidaarisuus

Esittely / Presentation

Kurssilla pääset tutustumaan liiton sekä kansainvälisen ay-liikkeen ajankohtaisiin teemoihin. Pohdimme työelämän haasteita kansainvälisestä näkökulmasta. Lisäsi saat käsityksen, minkälaisia koulutus-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on tarjolla.

Kohderyhmä: luottamushenkilöt, EWC edustajat, ammattiosastojen kansainvälisestä toiminnasta vastaavat.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Opetellaan hahmottamaan EU:n rakenteet ja vaikutukset kansallisesti.
• Pohditaan ammattiosaston kansainvälisen vastaavan roolia, toimintamahdollisuuksia sekä kansainvälisten verkostojen kehittämistä.
• Tutustutaan kansainvälisen ammattiyhdistys- ja työehtotoiminnan sisältöihin.
• Tutustutaan ay-liikkeen solidaarisuustyöhön.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]