Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma – Murikan osuus

Esittely / Presentation

Neljän ay-opiston yhdessä järjestämällä kurssilla tutustutaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja historiaan. Kurssilaiset oppivat globaalien trendien merkit ja ilmastonmuutostilanteen ja sen merkityksen taloudelle ja työllisyydelle. Kurssilaiset saavat kuvan ay-liikkeen toiminnasta ja tavoitteista globaalilla tasolla. Kurssilla tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja siihen, miten se heijastuu kansainvälisissä viestintätilanteissa.

Jaksojen välillä on verkkotyöskentelyä ja sen aikana tehdään projektityö sekä opintomatka.

Kohderyhmä: työpaikkojen EWC-edustajat, kv-toimitsijat, ammattiosastojen kv-vastaavat ja ne, jotka harkitsevat eurooppalaisen ay-liikkeen koulutukseen osallistumista.

Teollisuusliitolla on koulutusohjelmaan 5 paikkaa.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Opistojen järjestämien jaksojen aiheet tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]