Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma

Esittely / Presentation

Neljän ay-opiston yhdessä järjestämällä kurssilla tutustutaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja historiaan.
Kurssilaiset oppivat globaalien trendien merkit ja ilmastonmuutostilanteen ja sen merkityksen taloudelle ja työllisyydelle.
Kurssilaiset saavat kuvan ay-liikkeen toiminnasta ja tavoitteista globaalilla tasolla.
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja siihen, miten se heijastuu kansainvälisissä viestintä tilanteissa.
Jaksojen välillä on verkkotyöskentelyä ja sen aikana tehdään projektityö sekä opintomatka Brysseliin.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]