Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma

Teollisuusliitolla on koulutusohjelmaan 5 paikkaa. Teollisuusliiton jäsenet ilmoittautuvat kurssille Telmon kautta.

Esittely / Presentation

Neljän ay-opiston yhdessä järjestämällä
kurssilla tutustutaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja historiaan. Kurssilaiset oppivat
globaalien trendien merkit ja ilmastonmuutostilanteen ja sen merkityksen taloudelle ja työllisyydelle. Kurssilaiset saavat kuvan ay-liikkeen
toiminnasta ja tavoitteista globaalilla tasolla.
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja siihen, miten se heijastuu kansainvälisissä viestintätilanteissa.

Jaksojen välillä on verkkotyöskentelyä ja sen aikana tehdään
projektityö sekä opintomatka.

Opistojen järjestämien jaksojen aiheet tarkentuvat myöhemmin.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kohderyhmä: työpaikkojen EWC-edustajat,
kv-toimitsijat, ammattiosastojen kv-vastaavat
ja ne, jotka harkitsevat eurooppalaisen ay-liikkeen koulutukseen osallistumista

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto