Kansantalouden kurssi

Esittely / Presentation

Kurssilla tutustutaan ammattiyhdistysliikkeen kannalta keskeisiin kansantalouden käsitteisiin sekä keskustellaan ajankohtaisista taloudellisista tapahtumista ja ilmiöistä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Järjestötoimijat, Aktiivit, Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

– Perehdytään siihen, miten yritykset, työntekijät ja valtio ovat riippuvaisia toisistaan.
– Tutustutaan siihen, mistä syntyy yritysten palkanmaksuvara.
– Tarkastellaan, mitkä asiat vaikuttavat työllisyyden kehitykseen ja mitä kilpailukyvyllä tarkoitetaan ja mikä on sen merkitys Suomelle.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]