Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi

Esittely / Presentation

Kurssi syventää työsuojeluhenkilöstön tietoja teollisuuden työpaikoilla esiintyvistä kemiallisista tekijöistä ja niiden aiheuttamien riskien arvioinnista ja hallinnasta. Huom. Kurssin sisältö on sama kuin aiemmin Kemikaalit työpaikalla -kurssilla.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan kemiallisiin tekijöihin, niihin liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan sekä lainsäädäntöön.
• Käsitellään työpaikan kemiallisten tekijöiden aiheuttamia ammattitauteja ja työterveyshuollon roolia.
• Perehdytään kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.
Osaamistavoitteet tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto