Koulutustoiminnan kurssi

Esittely / Presentation

Kurssi antaa lisää valmiuksia ammattiosastokoulutuksen järjestämiseen sekä opintosihteerin ja -jaoston työhön. Kurssin aiempi nimi on ollut Opintosihteerikurssi.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat

Sisältö / Innehåll

• Opitaan suunnittelemaan, järjestämään ja markkinoimaan ammattiosaston koulutustilaisuuksia.
• Opitaan ohjaamaan osaston jäseniä koulutuksiin.
• Tutustutaan ammatillisen koulutuksen moniin mahdollisuuksiin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]