Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä 1. osa

1. osa 28.–29.8. lähiopintoina Hakaniemessä 2. osa 11.10. ja 8.11. verkko-opintoina 3. osa 14.12. lähiopintoina Murikassa

Esittely / Presentation

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia osallistua työtehtävien, työpaikan ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tämä tarkoittaa kolmea lähipäivää, kahta verkkoympäristössä toteutettavaa päivää sekä itsenäistä työskentelyä työpaikan kehittämiskohteen parissa. (2 + 2 + 1 pv), mille ajalle työnantaja myöntää opintovapaan. Lisäksi työnantaja sitoutuu antamaan opiskelijalle kehittämistehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, joka luetaan työajaksi. Kurssi muodostuu pääosin itsenäisestä työskentelystä. Opinnot suoritetaan syyslukukauden aikana.

Kurssille osallistuminen edellyttää opiskelijalta luottamusmiehen ja/tai työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittamisen ja kehittämiskohteen, joka on sovittu työnantajan kanssa. Lisäksi eduksi luetaan muu edunvalvontaan liittyvä koulutus. Kurssin verkko-opiskeluosion suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone sekä verkkoyhteys.

Mikäli kurssia ei ole sovittu sopimusalalle työnantajatuen piiriin, Teollisuusliitto maksaa kurssin ajalta kurssipäivärahan ja -stipendin. Tällöin kehittämistehtävän aihe kohdistetaan luottamustehtävän tai ammattiosaston kehittämiseen ja aihe sovitaan erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa.

Mikäli työnantaja kuitenkin korvaa ansionmenetyksen kurssin ajalta, tällöin kehittämiskohde valitaan työpaikalta.

1. osa
28.–29.8. lähiopintoina Hakaniemessä

2. osa
11.10. ja 8.11. verkko-opintoina

3. osa
14.12. lähiopintoina Murikassa

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• valita kehittämiskohteen annettujen aihealueiden perusteella työpaikaltaan
• laatia kyselyn kehittämistarpeista
• tehdä kehittämissuunnitelman
• soveltaa ja toteuttaa kehittämissuunnitelmaa valittuun kehittämiskohteeseen
• kirjoittaa loppuraportin kehittämiskohteen vaiheista ja toteutuksesta

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]