Luottamusmiesten peruskurssi

Esittely / Presentation

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
– kertoa keskeiset asiat luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
– nimetä työsuhteen eri säännöstyslähteet
– etsiä työlainsäädännöstä mainitun lain, sen nimenomaisesta luvusta ilmoitetun pykälän ja tämän yksittäisen momentin
– valita kussakin tilanteessa oikean säännöstyslähteen
– määritellä neuvotteluun valmistautuessaan keskeiset neuvottelutavoitteensa

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]