Luottamusmiesten teemaseminaari

Esittely / Presentation

Tarkoituksena on laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaedellytyksiä ja pelisääntöjä koskevia taitoja sekä antaa myös välineitä ja valmiuksia yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti työpaikkojen pääluottamusmiehille. Seminaari on osallistujille maksuton, ellei työnantaja maksa ansionmenetyskorvausta ja matkakustannuksia, liitto maksaa kurssistipendin ja -päivärahan sekä korvaa matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen osallistujille lähetetään kutsu.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja antavat sopimusasiantuntijat Mirjami Suikki puh. 0400 515 941 ja Martti Paavilainen puh. 050 439 7877