Osallistujan areenat – kuukauden kurssi

Esittely / Presentation

Kurssi koostuu neljästä teemaviikosta, joista rakentuu jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen kokonaisuus.
Opiskelu perustuu itsenäisiin oppimistehtäviin ja yhdessä oppimiseen. Kurssilla pohditaan, tutkitaan, opitaan, kehitetään ja opetetaan opittua muille.
Tutkivan oppimisen ja muiden osallistavien menetelmien kautta kurssilta saa myös reilun annoksen tietoteknisiä taitoja, vuorovaikutus- ja viestintäosaamista sekä kouluttajavalmiuksia. Tekemisen myötä myös oppimistaidot lisääntyvät.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

Teemoina:
– työelämässä tärkeät hyvinvointitaidot
– mihin suuntaan työelämä on muuttumassa ja miten muutokseen voidaan valmistautua
– työn, yritysten, tuottavuuden ja työyhteisöjen kehittäminen edunvalvonnan näkökulmasta
– yhteiskunnan muutostrendien tarkasteleminen: mihin olemme menossa ja miten voimme valmistautua muutoksiin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]