Paikallinen sopiminen SEL

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu SEL:n jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Kurssilla syvennytään muun muassa siihen, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, miten sopimisprosessi toimii ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle. Tavoitteena on, että neuvotteluasemat työpaikoilla olisivat mahdollisimman tasavertaiset.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Perehdytään paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin.
• Keskustellaan sopimisen käytännöistä ja sopimiseen liittyvistä kokemuksista.
• Nujerretaan tekstin tuottamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja harjoitellaan paikallisten sopimusten kirjoittamista.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto