Psykososiaalinen kuormitus hallintaan SEL

Esittely / Presentation

Kurssi lisää tietämystä ja osaamista psykososiaalisen kuormituksen ehkäisystä ja hallinnasta työssä, psykososiaalisten riskien arvioinnista sekä työn voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssä.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Osaa tunnistaa psykososiaalista kuormitusta aiheuttavat tekijät omassa työssään ja osaa hyödyntää työhyvinvoinnin näkökulmaa, kuormituksen hallinnassa.
• Hallitsee psykososiaalisten vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin käytettävät menetelmät.
• Osaa soveltaa erilaisia keinoja ja hyviä käytäntöjä kuormituksen ehkäisyyn, hallintaan ja työn sujuvoittamiseen omalla työpaikalla.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto