Puheviestinnän perusteet

Esittely / Presentation

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita, opitaan rakentamaan esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä ja lisäävät esiintymisvarmuutta.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa suunnitella jäsentyneen puhe-esityksen
• osaa ottaa huomioon yleisön ja viestintätilanteen vaatimukset
• uskaltaa pitää suunnittelemansa puhe-esityksen yleisön edessä
• osaa havainnollistaa esitystään teknisin ja kielellisin keinoin

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto