Puheviestinnän perusteet

Esittely / Presentation

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita, opitaan rakentamaan esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä ja lisäävät esiintymisvarmuutta.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa suunnitella jäsentyneen puhe-esityksen
• osaa ottaa huomioon yleisön ja viestintätilanteen vaatimukset
• uskaltaa pitää suunnittelemansa puhe-esityksen yleisön edessä
• osaa havainnollistaa esitystään teknisin ja kielellisin keinoin

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]