Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Täynnä

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien velvoitteisiin työelämässä sekä siihen, miten etenkin luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu toimivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Opitaan ennakoimaan ja tunnistamaan syrjintää sekä saadaan välineitä puuttua syrjintään ja häirintään.
• Käsitellään samapalkkaisuutta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä.
• Esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin liittyviä oikeustapauksia ja tuomioistuinten ratkaisuja.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]