Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Täynnä

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien velvoitteisiin työelämässä sekä siihen, miten etenkin luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu toimivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä työpaikalla.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Opitaan ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan syrjintää, sekä saadaan välineitä puuttua syrjintään ja häirintään.
• Tiedetään, mitä tarkoitetaan ja miten tarkastellaan tasa-arvoa työelämässä.
• Perehdytään työpaikalla lain vaatimien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sisältöön ja toteuttamiseen.
• Esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin liittyviä oikeustapauksia ja tuomioistuinten ratkaisuja, sekä perehdytään työsyrjinnästä annettaviin sanktioihin ja hyvityksiin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]