Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi PERUTTU

PERUTTU

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään muun muassa työn vaativuuden määrittämiseen sekä palkan rakenteen ja määrän muutoksiin.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Keskitytään käsitteisiin: aikapalkka, peruspalkka, aikapalkkaosuus, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus.
• Opetellaan harjoitusten avulla palkankorotusten, urakoiden ja keskituntiansion laskemista.
• Tutustutaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen erityispiirteisiin kuten työajan lyhennys, arkipyhä ja erilliset lisät.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]