Tietotekniikan jatkokurssi

Esittely / Presentation

Kurssi syventää peruskurssilla opittua. Kerrataan Word-tekstinkäsittelyä, opitaan Excel-taulukkolaskentaohjelman ja PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelman perustoimintoja sekä muokataan kuvia ilmaisella kuvankäsittelyohjelmalla.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Tehdään taulukoita, rakennetaan kaavoja ja laaditaan kaavioita Excelillä.
• Muokataan kuvia ja tehdään PowerPointilla diaesityksiä.
• Ladataan ja asennetaan ilmaisohjelmia internetistä sekä poistetaan niitä koneelta.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]