Tietotekniikka 3 (täydennyskurssi)

Esittely / Presentation

Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien Word, Excel ja PowerPoint-osiot ja tuodaan niihin mukaan täydentäviä osa-alueita. Viikon lopulla tehdään koe, missä testataan toimisto-ohjelmien osaamista. Lopuksi tehdään vielä laajempi harjoitustyö, missä sovelletaan saatuja oppeja.

Opintopisteet: Kurssilaisen halutessa koe arvioidaan, ja riittävällä taitotasolla kokeen läpäisseet ja harjoitustyön valmiina palauttaneet saavat merkinnän KOSKI-opintosuoritusrekisteriin mikä vastaa kolmea opintopistettä. Kokeen uusimiseen on yksi mahdollisuus viikon aikana. Sovittaessa harjoitustyön voi palauttaa myöhemmin, kuitenkin viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Word – tekstinkäsittely osa 3
• Excel – taulukkolaskenta osa 3
• PowerPoint esityssovellus osa 2
• Loppukoe Office-ohjelmilla
• Harjoitustyön laatiminen

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto