Toimivat ja terveelliset työajat

Esittely / Presentation

Kurssilla tutustutaan lakeihin ja sopimuksiin, jotka sääntelevät työaikaa. Lisäksi perehdytään siihen, miten luodaan toimivia ja terveellisiä työaikamalleja.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Opetellaan hahmottamaan työaikalain ja työehtosopimuksen sekä paikallisten sopimusten keskinäinen suhde.
• Tutustutaan erilaisten työaikamallien terveydellisiin vaikutuksiin.
• Opitaan monipuolisten harjoitusten avulla hahmottamaan työaikaa kokonaisuutena.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto