Toimivat ja terveelliset työajat

Ei tekno, Ei tekninen huolto ja kunnossapito

Esittely / Presentation

Kurssilla tutustutaan lakeihin ja sopimuksiin, jotka sääntelevät työaikaa. Lisäksi perehdytään siihen, miten luodaan toimivia ja terveellisiä työaikamalleja.

Ei tekno, Ei tekninen huolto ja kunnossapito

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Opetellaan hahmottamaan työaikalain ja työehtosopimuksen sekä paikallisten sopimusten keskinäinen suhde.
• Tutustutaan erilaisten työaikamallien terveydellisiin vaikutuksiin.
• Opitaan monipuolisten harjoitusten avulla hahmottamaan työaikaa kokonaisuutena.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto