Työntutkimuksen perusteet

Esittely / Presentation

Opiskelijat oppivat ymmärtämään työntutkimuksen tarkoituksen sekä erilaiset menetelmätekniikat. Lisäksi opiskelijat ymmärtävät työntutkimuksen yhteyden kannattavuuteen ja tuottavuuteen sekä tunnistavat palkkaustapaa valittaessa työarvon merkityksen.

Kurssi luo varmuutta soveltaa laadittuja pelisääntöjä työpaikan arkeen.

Kohderyhmä: työpaikkojen luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut sekä työnantajan edustajat, jotka tehtävissään tarvitsevat työntutkimustietoja ja -taitoa.

Sisältö / Innehåll

Kurssilla opitaan työntutkimuksen käyttökohteet, työntutkimuksen menetelmien perusasiat, harjoitellaan työntutkimuksen tekniikkaa sekä syvennetään osanottajien näkemyksiä työntutkimuksen ja tuottavuuden yhteyksistä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]