Työoikeus SEL

Esittely / Presentation

Kurssi antaa kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä ja syventää työoikeudellista ajattelua. Luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssit sekä pitkäaikainen kokemus luottamustehtävistä ovat hyvä pohja työoikeuden kurssille.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Käydään läpi työlainsäädännön ja työehtosopimusten keskeiset kohdat sekä lakien tulkintaa ja vaikutuksia työelämään.
• Tehdään käytännön harjoituksia

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]