Työoikeus

Esittely / Presentation

Kurssi antaa kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä ja syventää työoikeudellista
ajattelua. Luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssit sekä pitkäaikainen kokemus luottamustehtävistä ovat hyvä pohja työoikeuden kurssille.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Käydään läpi työlainsäädännön ydinasioita sekä oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteessa.
• Tehdään käytännön harjoituksia.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Hakaniemenranta 1
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]