Työsuojelun jatkokurssi 1. vko

Täynnä

Esittely / Presentation

Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
– tunnistaa työpaikkansa työsuojelutavoitteet ja toimintamallit
– ehdottaa kehittämiskohteita työsuojelun toimintamalleihin
– arvioida työpaikkansa työturvallisuuden tasoa ja ohjeita
– kuvailla työpaikkansa työturvallisuuteen liittyvät vaaratekijät ja riskienhallinnan periaatteet
– toimia työpaikkansa erilaisissa neuvottelutilanteissa aktiivisena osapuolena valmistautuen huolella, tarvittaessa hakea lisätietoja sekä rakentaa tukiverkostonsa neuvotteluihin
– kertoa miten käyttäisi omassa tehtävässään epäasiallisen kohtelun ja häirintätilanteiden ongelmaratkaisu- ja menettelytapoja
– tunnistaa työpaikkansa näkökulmasta työkykyyn vaikuttavat asiat
– kuvata keskeiset asiat työkyvyttömyystilanteissa (sairaus/työtapaturma/ammattitauti) korvaamisesta
– osaa olla työntekijän tukena työterveysneuvotteluissa

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]