Työsuojelun peruskurssi

Esittely / Presentation

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
– tunnistaa mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön keskeisimmät tehtävät ja oikeudet.
– nimetä työnantajan ja työntekijän työsuojeluvastuut.
– nimetä työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat.
– tunnistaa työturvallisuuslainsäädännön keskeiset pykälät tehtävänsä hoitamiseen liittyen.
– nimetä työpaikan perehdyttämisohjelmaan kuuluvat keskeiset asiat.
– tunnistaa ennakoivan vaarojen torjunnan menettelyt.
– nimetä oman toimialansa työpaikkojen keskeisiä vaara-, kuormitus- ja olosuhdetekijöitä.
– tunnistaa vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinnan toimintatapoja.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Hakaniemenranta 1
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto