Verka så det påverkar – ett veckoslut på svenska

Esittely / Presentation

Veckoslutet samlar de svenskspråkigt aktiva från hela Svensk-Finland.
30 personer ryms med på kursen.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet, Ruotsinkieliset

Sisältö / Innehåll

Vi utvecklar tillsammans den svenska verksamheten enligt kongressens linjedragningar. Via praktiska grupparbeten och övningar lär vi oss
mer om facket och samhället.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

AaltoSaha
Taustilantie 26
35270 Orivesi

Kysy lisätietoja / Mer information

För mer information kontakta Nina Wessberg, [email protected] eller 040 674 3891

Teollisuusliitto