Yhdistyksen taloudenhoito

Esittely / Presentation

Kurssin alussa perehdytään ammattiosaston taloutta ohjaaviin toiminta- ja talousohjesääntöön, ammattiosaston sääntöihin ja lainsäädäntöön. Käsitellään palkkioiden maksua ja tulorekisteriä. Harjoitellaan monipuolisesti manuaalikirjanpitoa tilinavauksesta tilinpäätökseen ja taseen laadintaan saakka.
Kohderyhmä: ammattiosaston ja työhuonekuntien taloudenhoitajat, puheenjohtajat ja toiminnantarkastajat.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat

Sisältö / Innehåll

– Tutustutaan taloudenpitoa ohjaavaan normistoon sekä palkkojen ja palkkioiden maksuun ja tulorekisteriin.
– Tehdään manuaalikirjanpidon tiliöintiä ja laaditaan tilinpäätös.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]