Jari Pekkarinen

Järjestämistoimitsija

Aluetoiminta, Järjestämisyksikkö