Kompletteringskurs

Esittely / Presentation

Kursen fungerar som kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Trots att namnet är det samma har kursen varje år nytt innehåll. Teman på årets kurs är bl a utvecklande av kollektivavtalen, lokalt avtalande, utvecklande av samarbetet på arbetsplatsen och kollektiv intressebevakning som en metod för de förtroendevalda att orka i sitt uppdrag. Innehållet formas även enligt deltagarnas önskemål. Så kom med tips på vad du vill veta mer om!

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]