Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä 3. osa

Esittely / Presentation

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia osallistua työtehtävien, työpaikan ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tämä tarkoittaa kahta lähipäivää, kolmea verkkoympäristössä toteutettavaa päivää sekä itsenäistä työskentelyä työpaikan kehittämiskohteen parissa. (2 + 1 + 1+1 pv), mille ajalle työnantaja myöntää opintovapaan. Lisäksi työnantaja sitoutuu antamaan opiskelijalle kehittämistehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, joka luetaan työajaksi. Kurssi muodostuu pääosin itsenäisestä työskentelystä. Opinnot suoritetaan syyslukukauden aikana.

Kurssille osallistuminen edellyttää opiskelijalta luottamusmiehen ja/tai työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittamisen ja kehittämiskohteen, joka on sovittu työnantajan kanssa. Lisäksi eduksi luetaan muu edunvalvontaan liittyvä koulutus. Kurssin verkko-opiskeluosion suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone sekä verkkoyhteys.

1. osa
26.-27.8. lähiopintoina Murikassa

2. osa
30.9. ja 18.11. verkko-opintoina

3. osa
16.12. lähiopintoina Murikassa

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• valita kehittämiskohteen annettujen aihealueiden perusteella työpaikaltaan
• laatia kyselyn kehittämistarpeista
• tehdä kehittämissuunnitelman
• soveltaa ja toteuttaa kehittämissuunnitelmaa valittuun kehittämiskohteeseen
• kirjoittaa loppuraportin kehittämiskohteen vaiheista ja toteutuksesta

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]