Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko

Täynnä

Esittely / Presentation

Kahden viikon jatkokurssilla kehitetään ja syvennetään osaamista sekä harjoitellaan uusia taitoja. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia, jotka lisäävät osaamista tehokkaasti ja monipuolisesti.
Kesto 2 vko

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
– soveltaa säännöstyslähteitä työelämän eri käytännön tilanteissa
– tunnistaa oikeudellisesti merkitykselliset seikat ongelmatilanteissa
– kuvata yrityksen talouden tilasta kertovat keskeiset asiakirjat ja nimetä tunnusluvut
– valmistella ja pitää lyhyen suullisen puhe-esityksen
– kartoittaa oman työpaikkansa yhteistoiminnan tilaa
– määritellä yhteistoiminnan parantamiseksi tärkeimmät kehittämiskohteet
Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto