Paikallinen sopiminen

Esittely / Presentation

Kurssilla syvennytään muun muassa siihen, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, miten sopimisprosessi toimii ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle. Tavoitteena on, että neuvotteluasemat työpaikoilla olisivat mahdollisimman tasavertaiset.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Perehdytään paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin.
• Keskustellaan sopimisen käytännöistä ja sopimiseen liittyvistä kokemuksista.
• Nujerretaan tekstin tuottamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja harjoitellaan paikallisten sopimusten kirjoittamista.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]