Paikallinen sopiminen

Esittely / Presentation

Kurssi vahvistaa opiskelijan tietotaitoa työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta sopimisesta, sen säännöstyslähteistä ja sopimuksen kirjoituskäytännöistä.

HUOM! Kemian ja puusepänteollisuuden sopimusaloilta osallistutaan ensisijaisesti Paikallisen sopimisen monimuotokurssille. Jos työnantaja evää Paikallisen sopimisen monimuotokurssille osallistumisen, luottamushenkilöllä on mahdollisuus hakea muille Murikan Paikallisen sopimisen kursseille.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…
– tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron
– määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa
– tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen
– tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia
– laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto