Paikallisen sopimisen monimuotokurssi 2. osa

1. osa 4.10. (1 pv) verkko-opintoina

Esittely / Presentation

Kemianteollisuuden ja puuteollisuuden toimialoille suunnattu paikallisen sopimisen kurssi antaa eväät paikallisen sopimisen perusteisiin ja syventää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia toimialoittain ja työehtosopimuskohtaisesti.

Kurssi kuuluu työnantajantuen piiriin. Työnantaja myöntää opintovapaan koko kurssin ajaksi.

Kohderyhmänä ovat paikallisen sopimisen osapuolet – luottamushenkilöt ja työnantajien edustajat.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena. Tämä tarkoittaa kolmea lähipäivää, kahta verkkoympäristössä toteutettavaa päivää sekä itsenäistä työskentelyä.

Kemianteollisuuden työehtosopimusalat, joita kurssi koskee: Muoviteollisuus ja kemiantuoteteollisuus, Kemian perusteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, Kumiteollisuus, Lasikeraaminen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n, Kenkä- ja nahka- teollisuus, Jalometalliala, Harja- ja sivellinala sekä Veneenrakennusteollisuus.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssiin sisältyy etäopetusta verkkoympäristössä sekä lähiopetusta Murikassa. Osa koulutuksesta on yhteistä luottamushenkilöille ja työnantajien edustajille.

Kurssin tavoite:

– osallistujat ymmärtävät sopimisen perusteet ja sopimismahdollisuudet toimialoilla
– arvioidaan yhdessä yhteistyön tilaa työpaikalla.
– selvitetään tarpeet sopimisen kehittämiselle liiketoiminnan ja henkilöstön näkökulmasta.

Kurssi aloitetaan päivän mittaisella verkkotyöskentelyllä 4.10.2024. Päivän aikana opiskellaan paikallisen sopimisen teoriaa ja tehdään aiheeseen liittyviä tehtäviä. Työskentelyssä käytämme Howspace-oppimisympäristöä, joten opiskelijalla tulee olla toimivat tietotekniset välineet työskentelyä varten.

Lähipäivät, jotka sisältävät luentoja paikallisen sopimisen esimerkeistä työpaikoilla, hyvän sopimustekstin tuottamisen perusteet sekä sopimusluonnoksen kirjoittamisen järjestetään Murikassa 4.-6.11.2024

Liittojen yhteinen päätöswebinaari pidetään 17.12.2024.

Lisäksi kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä välitehtäviä, jotka tehdään Howspace-oppimisympäristössä.

Kemianteollisuuden työehtosopimusalat, joita kurssi koskee: Muoviteollisuus ja kemiantuoteteollisuus, Kemian perusteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, Kumiteollisuus, Lasikeraaminen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n, Kenkä- ja nahkateollisuus, Jalometalliala, Harja- ja sivellinala sekä Veneenrakennusteollisuus.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]