Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

• luetella koulutusaineiston mukaiset työn vaativuuden määrittämiseksi tarvittavat työnvaativuustekijät ja pätevyyden arvioimiseksi nimetyt pätevyystekijät
• soveltaa oppimaansa omalla työpaikallaan työnvaativuustyöryhmässä työskennellessään
• valita luettelosta työpaikalla toimivan työnvaativuustyöryhmän toiminnan keskeiset periaatteet
• laskea peruspalkan sekä aikapalkan ja tehdä näihin työehtosopimuksen edellyttämät korotukset
• määritellä koulutusaineoston osana olevien videoiden töille sopivat palkkaustavat
• tunnistaa palkkaerät, jotka otetaan huomioon työajan tasaamislisää, palvelusvuosilisää, lomapalkkaa ja keskituntiansiota laskettaessa

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto