Teollisuusliitto ei hyväksy häirintää

Teollisuusliitto on sitoutunut siihen, että sekä jäsentemme työpaikat että Teollisuusliitto itse yhteisönä – niin vapaaehtoistoiminnan kenttänä kuin työpaikkanakin – ovat häirinnästä ja ahdistelusta vapaita alueita.

Konkreettisesti häirinnän ja ahdistelun vastaista työtä tehdään esimerkiksi kouluttamalla luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja tunnistamaan ja puuttumaan häirintään ja ahdisteluun. Häirintä työelämässä on kielletty niin työturvallisuuslaissa kuin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslaeissakin.

Vastuu häirinnän ja ahdistelun ennalta ehkäisemisestä ja poistamisesta on työnantajalla. Sen takia työntekijöiden kouluttamistakin tärkeämpää on tehdä yhteistyötä työnantajaliittojen kanssa esimerkiksi kehittämishankkeilla, joilla lisätään työnantajien valmiuksia puuttua häirintään ja edistää muillakin tavoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Jo se, että yrityksen johto ja esimiehet pitävät säännöllisesti esillä sitä, että minkäänlaista häirintää ja ahdistelua ei työpaikalla hyväksytä, ehkäisee ongelmien syntymistä. Jokaisella työpaikalla tulee olla ilmapiiri, jossa häirinnän kohteeksi joutunut uskaltaa ottaa ongelmat puheeksi esimiehensä, työsuojelupäällikön, henkilöstön edustajan tai vaikka työterveyshuollon kanssa. Ennalta yhdessä tehdyt hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt sekä varhaisen puuttumisen malli auttavat myös ongelmien ennaltaehkäisemisessä sekä niihin puuttumisessa.

Häirintää on esimerkiksi:

 • ilkeät ja pilkkaavat puheet
 • huutaminen, uhkailu, painostus
 • juoruilu, mustamaalaaminen
 • eristäminen eli jättäminen porukan ulkopuolelle
 • puhumattomuus, eristäminen
 • työnteon jatkuva arvostelu ilman syytä
 • työnteon vaikeuttaminen
 • yhdessä sovittujen ehtojen muuttaminen yksipuolisesti

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi:

 • seksuaalisesti värittyneet puheet, vitsit, eleet tai ilmeet
 • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
 • koskettelu
 • seksuaalista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi:

 • halventava puhe naisista, miehistä tai muuta sukupuolta olevista
 • toisen alentaminen sukupuolen perusteella
 • kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Ammattiliitto auttaa ja työsuojeluviranomainen valvoo

Teollisuusliiton työympäristöyksiköstä saa lisää tietoa ja tarvittaessa apua häirintään puuttumiseen: 020 690 449. Työsuojeluviranomainen antaa myös ohjeita ja neuvoja sekä valvoo työnantajan toimenpiteitä asiassa. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan avusta asiakastaan työpaikalla eikä sovittele riitatapauksia.

Lisätietoja: sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Saila Ruuth, gsm. 050 467 0089

Tulosta työpaikallesi häirinnän vastaiset ohjeet:

https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tulosta-tyopaikallesi-hairinnan-vastaiset-ohjeet

Lisää tietoa häirinnästä työpaikalla: http://netti.sak.fi/sak/pdf/hairinta.pdf