Liiton strategian mittaristoa esiteltiin valtuustolle

Liiton toinen varapuheenjohtaja Heli Puura selosti valtuustolle liiton strategiatyön tilannetta. Strategialle on tekeillä mittaristo, jonka avulla voidaan mitata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikutuksia.

– Kun on asetettu tavoitteet, pitää myös arvioida tekoja. Ollaanko teoilla pääsemässä eteenpäin, ollaanko saavuttamassa niitä tavoitteita, joita liittokokous on meille asettanut. Toiminnan arviointi on työkalu myös valtuustolle ja hallitukselle, sanoi Puura.

Toiminnan mittaaminen on uusi asia, jota ei ole kovin helppo toteuttaa. Puura muistutti, että tähän mennessä ammattiyhdistysliikkeessä ei ole juuri harjoitettu toiminnan mittarointia, ainakaan Suomessa, joten suoraan kopioitavia malleja ei ole olemassa.

– Tässä työssä kehitetään sekä liittotason että yksikkötason mittareita. Haasteena on, että it-ohjelmat eivät vielä ole siinä tilassa kuin toivoisimme, mutta sitä mukaa kun niitä saadaan kuntoon, mittarointimahdollisuudet paranevat.

Erikoistutkija Veli-Pekka Heino avasi mittaroinnin periaatteita lisää.

– Tämä on uudenlainen työkalu lopputulosten arviointiin, myös liiton henkilöstölle ja aktiiveille. Tässä on ketju. Eli tehdään tiettyjä asioita, katsotaan miten ne vaikuttavat ja tuottavatko ne halutun lopputuloksen.

Jotta työkalu toimisi ja kertoisi, ovatko tavoitteet toteutuneet, edellytyksenä on systemaattinen mittaaminen. Mittaamista on kolmea eri lajia: Toiminnan mittaaminen (havaitut teot verrattuna suunniteltuun toimintaan), muutosten mittaaminen (havaitut muutokset suhteessa haluttuihin muutoksiin) sekä vaikutusten mittaaminen (havaitut vaikutukset suhteessa haluttuihin vaikutuksiin).

– Mittaristo rakennetaan kolmen arvon ympärille: Yhteisvoima, sopiminen, neuvokkuus. Mittaaminen ei vielä kaikkialla onnistu, koska tietoa puuttuu, mutta nopeimmin päästään mittaamaan yhteisvoimaa, kertoi Heino.

Yhteisvoimaa mitattaessa seurattavia asioita ovat muun muassa järjestäytymisaste, järjestäytyneiden toimipaikkojen määrä, jäsenistön ja luottamushenkilöiden toimintavalmius, työtaistelu- ja painostustoimien onnistuminen. Sopimisen mittareina ovat jäsenten työehtojen kehittyminen, paikallisen sopimisen onnistuminen ja edunvalvonta-asioiden sujuvuus. Neuvokkuudessa mitataan tekijöiden aktiivisuutta ja aloitteellisuutta, osaamistasoa sekä toimintatapojen uudistamista.