Teollisuusliitto yhtyy opiskelija- ja ammattijärjestöjen kritiikkiin Rauman opettajankoulutuksen lakkauttamisesta

Teollisuusliitto kritisoi Turun yliopiston suunnitelmia lakkauttaa opettajankoulutus Raumalla. Erityisesti käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttaminen on käsittämätön päätös, kun samaan aikaan yhteiskunnassa on huolestuttu kädentaitojen katoamisesta ja tällä on merkittäviä vaikutuksia myös työvoiman saatavuuteen eri aloilla.

Useat teollisuuden alat kärsivät Suomessa työvoimapulasta, mikä on isolta osin seurausta käytännöllisen osaamisen ja käsillä tekemisen laiminlyönnistä perusasteen opetuksessa sekä ammatillisen koulutuksen tason laskusta. Ilman riittävää käsityönopettajien koulutusmäärää tilannetta ei kyetä korjaamaan. Rauman kaltaisilla tasokkailla tutkinto-ohjelmilla on merkittävä rooli motivoituneiden opiskelijoiden hakeutumisessa alalle ja aikanaan annettavan opetuksen laadulle. Suuressa yksikössä on vaara siitä, että syntynyt osaaminen katoaa.

Lisätietoja

Hannu Siltala
Teollisuusliiton koulutuspäällikkö
p. 040 579 6306