Teollisuusliiton hallitus: Tuemme SAK:n liittojen tiiviimpää yhteistyötä

Teollisuusliiton hallitus antaa vahvan tukensa SAK:n päätökselle tiivistää liittojen yhteistyötä kuluvalla työmarkkinakierroksella. SAK:n hallitus linjasi tällä viikolla, että jäsenliitot tavoittelevat niiden sopimusaloilla yhteistä palkansaajien ostovoimaa turvaavaa työehtoratkaisua.

Palkansaajien rivien tiivistäminen on välttämätöntä tilanteessa, jossa muiden alojen palkkapolitiikka on työnantajan voimistuneen koordinaation ja keskittämishalun myötä vahvasti sidoksissa vientialojen sopimusratkaisuihin.

Osana yhteistyötä Teollisuusliitto on aloittanut järjestöllisten toimien koordinoinnin muiden liittojen kanssa. Leveämmät hartiat mahdollistavat työntekijöille reilumpien palkankorotusten tavoittelun.  Ensisijaisena tavoitteena on edelleen neuvottelutulokseen pääseminen ilman työtaisteluihin turvautumista. Tilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua, jos neuvotteluissa ei tapahdu edistymistä.

Kiky-maksut työnantajille

Teollisuusliiton hallitus toistaa vaatimuksensa siitä, että vuonna 2016 kilpailukykysopimuksessa palkansaajien harteille sälytetyt kahden prosentin suuruiset sosiaalivakuutusmaksut on palautettava takaisin työnantajien maksettavaksi.

Kiky-maksujen siirto vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa merkittävästi julkista taloutta heikentämättä. Kiky-sopimuksesta lähtien työnantajat ovat hyötyneet palkansaajien ylimääräisestä maksutaakasta joka vuosi noin kaksi miljardia euroa. Päätöstä perusteltiin tuolloin kilpailukyvyllä. Nyt Suomella ei ole kilpailukykyongelmaa. Meillä on ostovoimaongelma.

Lisätietoja

Riku Aalto
0400 711 072